Domov | Pomoč | Kazalo | Natisni | Priporoči | Oddaljena pomoč
 
 CADIS home :: Programske rešitve :: Glavna knjiga
Uporabniško ime
Geslo
Prijava
Še niste registrirani?

V tem seznamu ni novic.

Glavna knjiga

V Glavno knjigo se stekajo podatki iz vseh pomožnih knjig. Prepisi iz pomožnih knjig niso potrebni, saj se vpisi v Glavno knjigo dogajajo sproti ob vnosih dokumentov v pomožne knjige. Tudi popravki v pomožnih knjigah se samodejno odražajo v Glavni knjigi. Samo zaklepanje Glavne knjige (npr. ob koncu določenega obračunskega obdobja) se nastavi s pomočjo mejnih datumov. Z istimi mejnimi datumi so omejene tudi pomožne knjige. Na ta način je zagotovljena skladnost med pomožnimi knjigami in Glavno knjigo.

Osnovna funkcionalnost

 • neposredno knjiženje temeljnic po različnih ključih
  (konto, stroškovno mesto - SM, funkcionalni namen - FN, proračunska postavka - PP, programska klasifikacija - PK),
 • možnost nastavitev ključev za knjiženje (ključe, ki jih pri knjiženju ne potrebujemo lahko onemogočimo),
 • takojšnji prepisi temeljnic iz ostalih modulov
  (Saldakonti dobaviteljev, Saldakonti kupcev, Blagajna, Fakturiranje);
  prepisov ni potrebno izvajati posebej ampak se dogajajo sproti ob vnosu,
 • prehodi leta (z možnostjo vpogleda za nazaj),
 • samodejni uvoz bančnih izpiskov iz UJP in komercialnih bank,
 • zapiranje bančnih izpiskov s skokom na plačila v Saldakonte dobaviteljev oz. Saldakonte kupcev,
 • samodejano zapiranje saldakontov kupcev
  (datoteka ACD - posebne položnice, sklici na izpiskih),
 • samodejno zapiranje Saldakontov dobaviteljev
  (preko potrjenih vimanov).

Razni izpisi

 • kartica konta (več oblik, poljubna urejenost in grupiranje),
 • dnevnik knjiženja,
 • poročilo o poslovanju
  (primerjava plan - realizacija, poljubni indeksi),
 • bruto bilanca po poljubnih ključih in poljubnih nivojih,
 • pregled stroškov kontnega plana,
 • kontrola podatkov
  (kontrola uravnoteženosti, pravilnosti knjižb, kontrola zapiranja bančnih izpiskov, skladnosti s pomočnimi knjigami, itd…),
 • ...

Dodatne možnosti

 • hierarhični kontni plan
  (kontni plan je za lažje manevriranje predstavljen v obliki drevesne strukture z možnostjo neposrednega skoka v kartico konta, na katerem se trenutno nahajamo),
 • dodatne nastavitve kontnega plana
  (pri vnosu kontnega plana imamo možnost dodatnih nastavitev za posamezni razred, podrazred, sintetiko ali analitiko, kot so določitev strani knjižbe, obvezno SM, vrsta konta, evidenčni konto, privzeti FN, privzeto SM itd…),
 • kontrola knjiženja
  (sprotna kontrola glede na nastavitev kontnega plana, samodejno dodajanje evidenčnih knjižb, privzetih FN, privzetih SM),
 • nivojske bruto bilance
  (glede na sestavo kontnega plana),
 • možnost izdelave poljubnih poročil preko AOP povezav,
 • uvoz bančnih izpiskov preko APPEiP
  (za tiste, ki imajo račun pri UJP),
 • sprotna kontrola za prekoračitev plana (proračuna),
 • že pripravljena AOP poročila, ki so predpisana ob ZR
  (poročila so odvisna od tipa pravnega subjekta).


Kontaktne osebe:

Dejan Horvat
Telefon: (02) 577 67 27 Email: dejan.horvat(a)cadis.si

Andrej Hozjan
Telefon: (02) 577 67 26 Email: andrej.hozjan(a)cadis.si

Robert Draškovič
Telefon: (02) 577 67 29 Email: robert.draskovic(a)cadis.si