Domov | Pomoč | Kazalo | Natisni | Priporoči | Oddaljena pomoč
 
 CADIS home :: Programske rešitve :: Osnovna sredstva
Uporabniško ime
Geslo
Prijava
Še niste registrirani?

V tem seznamu ni novic.

Osnovna sredstva

Osnovna sredstva ne zahtevajo prehodov let, zato je vidna celotna zgodovina osnovnega sredstva.

Osnovna funkcionalnost

 • vnos osnovnih sredstev v register z vsemi potrebnimi podatki
  (inv.številka, naziv, datum nabave, datum aktiviranja, konto nabave, konto odpisa, lokacija, stroškovno mesto, amortizacijska skupina, dobavitelj, dokument),
 • obračun amortizacije in revalorizacije,
 • količinsko vodenje drobnega inventarja,
 • možnost vnosa sprememb nabavne vrednosti,
 • delitev na osnovna sredstva in drobni inventar in takojšen odpis drobnega inventarja.

Izpisi

 • kartica osnovnega sredstva (s celotno zgodovino, brez brisanja in prenosa stanj ob prehodu leta),
 • inventurne liste (s količinami ali brez),
 • pregled obračuna, na katerem lahko za tekoče obdobje vidimo amortizacijo, revalorizacijo, odpise, nove nabave,...
  izpis ima številne nastavitve s katerimi lahko nastavimo njegov izgled in vsebino (rekapitulacija po kontih, amortizacijskih skupinah, lokacijah, …);
  pregledi so količinski in vrednostni.

Dodatne možnosti

 • povezava s Saldakonti dobaviteljev. Ko vhodni račun kontiramo na konta osnovnih sredstev, se odpre register osnovnih sredstev, že izpolnjen z vsemi znanimi podatki iz vhodnega računa.


Kontaktni osebi:

Dejan Horvat
Telefon: (02) 577 67 27 Email: dejan.horvat(a)cadis.si

Robert Draškovič
Telefon: (02) 577 67 29 Email: robert.draskovic(a)cadis.si