Domov | Pomoč | Kazalo | Natisni | Priporoči | Oddaljena pomoč
 
 CADIS home :: Programske rešitve :: Plače :: Galerija
Uporabniško ime
Geslo
Prijava
Še niste registrirani?

V tem seznamu ni novic.

Plače - galerija

Podatki o zaposlenih

Obrazec za vnos podatkov o zaposlenih delavcih, ki si ga modul Plače deli z Kadrovsko evidenco. Omogoča vnos vseh potrebnih podatkov za obračun plače in ostalih izplačil, hkrati pa vsebuje tudi vse podatke, ki so potrebni za dodatne evidence (kadrovska evidenca, M4, dohodnina,...).


Dodatna pokojninska zavarovanja

Podprt je tudi obračun dodatnih pokojninskih zavarovanj (tako kolektivnih, kot individualnih), vključno z Zaprtim vzajemnim pokojninskim skladom za javne uslužbence Kapitalske družbe d.d., z vsemi potrebnimi podatki za obračun premij in izmenjavo podatkov s pokojninskimi skladi.

Omogočen je tudi vnos dokupljene pokojninske dobe po obdobjih, iz katerih se nato izračuna celotna izračunana doba (enak vnos je možen tudi za delovno dobo).


Vrste zaslužkov

Vrste zaslužkov, ki jih potrebujemo pri obračunu, si lahko sami nastavimo, z vsemi parametri in postopkom obračuna.

Za razliko od ostalih programov ni potrebno nastavljati vrst zaslužkov za vsak pravni subjekt posebej, ampak si lahko parametre posamezne vrste zaslužka deli več pravnih subjektov. S tem je zelo poenostavljena začetna prilagoditev modula, kadar obračunavamo plače za več pravnih subjektov (recimo računovodski servisi).


Vnos delovnih ur

Delovne ure v posameznem obračunu vnašamo preko vnosnih obrazcev. Le te lahko sami nastavimo za vsako vrsto izplačila (plače, regres za letni dopust,...) in pravni subjekt posebej, lahko pa si izplačila in pravni subjekti delijo tudi isti obrazec. Na vsakem vnosnem obrazcu lahko dovolimo vnos samo tistih vrst zaslužkov, ki so pomembni za želeno izplačilo (tako recimo ni potrebno, da so pri obračunu regresa za letni dopust na vnosnem obrazcu prikazane bonitete ali zaslužki, povezani z nadurami). Vrste zaslužkov lahko zaradi preglednosti razdelimo tudi na zavihke (Ure, Boleznine, Dodatki in Bonitete na sliki).


Administracija menijev

Vzdrževalci programskega paketa lahko uporabniški vmesnik prilagodijo zahtevam stranke. Tako lahko funkcije, ki jih stranke ne uporabljajo tudi povsem skrijejo, ali ustvarijo strukturo menijev, ki najbolje ustreza uporabnikom.


Administracija uporabniških dovoljenj

Vsakemu uporabniku posebej lahko dovolimo ali onemogočimo dostop do:

 • posameznih funkcij modula,
 • zunanjih dodatkov
  (modul je razširljiv z vtičniki v datotekah dll, ki jih lahko napišejo programerji in s tem razširijo zmožnosti programa),
 • izpisov in
 • pravnih subjektov.


Plačilni nalogi

Med obračunom se samodejno izdelajo plačilni nalogi.

Napačno izpolnjeni nalogi so posebej označeni z odebeljeno pisavo in ko tak nalog odpremo, je posebej označeno polje z napako. Kontrola je zelo izpopolnjena. S tem je možnost napačno izpolnjenih plačilnih nalogov zmanjšana na minimum. Ob vnosu vseh potrebnih podatkov so še posebej preverjeni podatki v poljih:

 • transakcijski račun nalogodajalca in prejemnika,
 • referenca nalogodajalca in prejemnika
  (glede na model se preveri pravilnost sklica - upoštevani so vsi dovoljeni modeli in vse posebnosti) in
 • vrsta posla
  (upoštevane vse dovoljene kombinacije).

Plačilne naloge je možno izvoziti v izmenjalne datoteke za elektronsko plačevanje plačilnih nalogov (glede na nastavitve pri vsakem pravnem subjektu posebej) ali izpisati neposredno na obrazce BN-01.


Izvoz podatkov

Vse podatke je možno izvoziti v nekatere najpogosteje uporabljane oblike ter naknadno obdelati v zunanjih programih, kot je recimo  Microsoft Excel.


Dohodninska lestvica

Omogočen je tudi vnos več dohodninskih lestvic, za vsako obdobje posebej.


Lestvica premij za VPSJU

Enako kot pri dohodninski lestvici je tudi pri Zaprtem vzajemnem pokojninskem skladu za javne uslužbence mogoč vnos premij po obdobjih. Na podlagi teh podatkov se pravilno izdela tudi matična datoteka za Kapitalsko družbo d.d.


Izdelava datotek za Kapitalsko družbo d.d.

Podatke o obračunanih premijah (kolektivnih in individualnih) dodatnega pokojninskega zavarovanja lahko v predpisanih strukturah neposredno pošljete na izbrane pokojninske sklade.

Ob nastopu zavarovanja ali spremembi podatkov zavarovanih članov pa lahko neposredno izdelate in pošljete tudi podatke o zavarovanih članih.
Kontaktne osebe:

Robert Kovač
Telefon: (02) 577 67 25 Email: robert.kovac(a)cadis.si

Boštjan Pokrivač
Telefon: (02) 577 67 28 Email: bostjan.pokrivac(a)cadis.si

Janja Karo
Telefon: (02) 577 67 23 Email: janja.karo(a)cadis.si