Domov | Pomoč | Kazalo | Natisni | Priporoči | Oddaljena pomoč
 
 CADIS home :: Programske rešitve :: Podjemne pogodbe
Uporabniško ime
Geslo
Prijava
Še niste registrirani?

V tem seznamu ni novic.

Podjemne pogodbe

Za izplačila preko podjemnih pogodb (prej pogodbena dela) skrbi modul Podjemne pogodbe. Z njim lahko obračunavamo različne vrste izplačil, kot so:

 • avtorski honorarji,
 • sejnine,
 • najemnine,
 • subvencije,
 • dotacije,
 • donacije,
 • prenos premoženjske pravice,
 • ipd.

Dodatna izplačila pa si lahko po potrebi nastavimo tudi sami.

Omogočen je vnos vseh potrebnih podatkov za obračun, hkrati pa je modul tesno povezan z modulom Kadrovska evidenca, vendar lahko deluje tudi povsem samostojno.

Obračun je v osnovi sestavljen iz naslednjih korakov:

 • vnosa obračunskih podatkov,
 • obračuna in
 • potrjevanja obračuna.

Prva dva koraka lahko poljubnokrat ponovimo, po potrjevanju pa je vsaka sprememba podatkov obračuna onemogočena. Seveda imamo dostop do vseh podatkov (tudi za pretekla obdobja) še vedno omogočen.

Možnosti obračuna

Ob standardnih možnostih obračuna je možnih tudi nekaj posebnosti, ki so skozi več let nastale zaradi potreb strank:

 • obračun kreditov, le-ti pa so lahko določeni tudi v procentu od bruto ali neto plače,
 • samodejno obračunavanje krajevnih samoprispevkov.

Izmenjava podatkov z ostalimi moduli in zunanjimi programi

Hkrati z obračunom se izdelajo tudi datoteke za izmenjavo z ostalimi moduli programskega paketa ali za izmenjavo z zunanjimi programi. Te datoteke lahko vsebujejo podatke, kot so:

 • temeljnica za Glavno knjigo
  (izdelana je v povezavi s kontnim planom modula Glavne knjige, če le-tega nimamo pa lahko konte vpišemo tudi ročno;
  povezava je mogoča z modulom glavne knjige ali z glavno knjigo drugih izdelovalcev, če le ta omogoča uvoz temeljnic),
 • plačilni nalogi
  (v primeru uporabe programov za elektronsko plačevanje plačilnih nalogov se izdela datoteko za uvoz; neposredno je podprt Proklik  Nove Ljubljanske banke d.d., za ostale programe ( SKB banka d.d.,  Nova KBM d.d.,  Abanka Vipa d.d.,...) pa je omogočen uvoz preko standardne datoteke TKDIS.TXT),
 • seznam nakazil za Zbirni center Bankart.

Zelo uporabna pa je tudi možnost izvoza podatkov v nekatere najpogosteje uporabljane oblike ter naknadna obdelava v zunanjih programih, kot je recimo  Microsoft Excel.Kontaktne osebe:

Robert Kovač
Telefon: (02) 577 67 25 Email: robert.kovac(a)cadis.si

Boštjan Pokrivač
Telefon: (02) 577 67 28 Email: bostjan.pokrivac(a)cadis.si

Janja Karo
Telefon: (02) 577 67 23 Email: janja.karo(a)cadis.si