Domov | Pomoč | Kazalo | Natisni | Priporoči | Oddaljena pomoč
 
 CADIS home :: Programske rešitve :: Položnice
Uporabniško ime
Geslo
Prijava
Še niste registrirani?

V tem seznamu ni novic.

Položnice

Modul Položnice je namenjen izstavljanju položnic za različne namene. Program na podlagi vnesenih podatkov kreira položnice. Kreiranje se lahko ponavlja večkrat do zaključka obračuna.

Osnovna funkcionalnost

 • vnos kupcev,
 • vnos podatkov za položnice,
 • kreiranje položnic.

Izpisi

 • plačilni nalog BN01,
 • posebne položnice PP01,
 • fakture,
 • seznam kreiranih položnic,
 • seznam kupcev s podatki o položnicah po namenih,
 • seznami trajnikov.

Dodatne možnosti

 • prepis dokumentov v Saldakonte kupcev, Davčno knjigo in Glavno knjigo,
 • kreiranje položnic za sledeče namene:

   • vodarina
    (po kategorijah ali pa na podlagi popisanih števcev; možnost popisa večih števcev; določanje cen za vsako postavko posebej - voda, kanalščina, vodni prispevek, taksa, stroški vzdrževanja, …),
   • najemnine stanovanj in poslovnih prostorov
    (cena določena po kategorijah ali na podlagi določenih parametrov – površina, št. točk, vrednost točke, letni procent, korekcijski faktor, …; možnost zaračunavanja dodatnih stroškov vezanih na objekt ali na stanovanje),
   • grobovi, vzdrževanje pokopališč
    (cena določena po kategorijah ali kvadraturi grobov; možnost šifranta grobov; za isti grob lahko plačuje več kupcev),
   • izgradnja kanalizacije, vodovoda, kabelskega omrežja
    (frekvenca odplačila nastavljena ločeno po kupcih; cena vezana na količnik),
   • vzdrževanja kabelskega omrežja
    (cena določena po kategorijah; nastavljanje programskih shem; možna menjava programske sheme sredi obračunskega obdobja),
   • kupnine
    (frekvenca odplačila nastavljena ločeno po kupcih; cena vezana na količnik),
   • samoprispevki,
   • možnost nastavitve poljubnega namena.
 • možnost trajnikov pri vseh namenih,
 • elektronsko pošiljanje podatkov za trajnike,
 • samodejno razknjiževanje datoteke s povratnimi informacijami o uspešno in neuspešno izvedenih transakcijah,
 • elektronsko pošiljanje podatkov za tisk položnic ( Cetis d.d.,  EPPS),
 • razknjiževanje plačil posebih položnic iz datoteke (disketa ali elektronska pošta) in samodejni vpis v Glavno knjigo glede na kontacijo položnic,
 • izpisi in izvozi podatkov arhiviranih položnic.


Kontaktna oseba:

Robert Draškovič
Telefon: (02) 577 67 29 Email: robert.draskovic(a)cadis.si