Domov | Pomoč | Kazalo | Natisni | Priporoči | Oddaljena pomoč
 
 CADIS home :: Programske rešitve
Uporabniško ime
Geslo
Prijava
Še niste registrirani?

V tem seznamu ni novic.

Programski paket "CADIS poslovanje"

Programski paket CADIS poslovanje je plod dolgoletnega razvoja ter upoštevanja želja strank. V tem času smo uspeli podpreti vse tipe pravnih subjektov (proračunski uporabniki, javni zavodi, d.o.o, sp,...) in lahko - glede na tip pravnega subjekta - vzpostavimo:

  • sistem fakturirane realizacije (d.o.o., sp,... ),
  • sistem plačane realizacija (proračunski uporabniki),
  • evidenčno knjiženje (javni zavodi, režijski obrati občin) ali
  • poljuben drug sistem.

Programske rešitve smo dopolnili s specifičnimi zahtevami proračunskih uporabnikov in javnih zavodov (možnost vnosa proračuna, razni izpisi, samodejni izvozi v predpisane formate).

Ker je knjigovodske evidence možno voditi za več pravnih subjektov različnega tipa in je možna uporaba skupnih kontnih planov (za posamezne tipe pravnih subjektov) so naše rešitve zelo primerne za računovodske servise.

Modularnost

Programski paket je modularen in sestavljen iz naslednjih modulov:

Vsi moduli so med seboj tesno povezani, po potrebi pa lahko delujejo tudi povsem samostojno.

Povezljivost

Velika pridobitev je povezljivost z ostalimi aplikacijami iz okolja windows. Tako so možni izvozi vseh podatkov in nadaljna obdelava podatkov v zbirki  Microsoft Office in drugih podobnih programih.

Prilagodljivost

Veliko praktično uporabnost predstavlja možnost prilagajanja (administriranja) programa. Tako lahko celoten programski paket prilagodimo uporabniku in vrsti pravnega subjekta. To pomeni da lahko v programu istočasno vodimo računovodske evidence za proračunske uporabnike (načelo denarnega toka – plačana realizacija; režijski obrati – fakturirana in plačana realizacija), javne zavode (evidenčne knjižbe) in ostale (fakturirana realizacija).

Možne so naslednje prilagoditve programa uporabniku:

  • nastavitve dostopov do programskih modulov,
  • nastavitve dostopov do pravnih oseb (pri večuporabniški verziji),
  • nastavitve izgleda in bližnjic,
  • nastavitev izbir v menijih,
  • omejitev dostopa uporabnikov do proračunskih postavk (za proračunske uporabnike),
  • prilagoditev obnašanja programa glede na tip pravne osebe za katero vodimo evidence.