Domov | Pomoč | Kazalo | Natisni | Priporoči | Oddaljena pomoč
 
 CADIS home :: Programske rešitve :: Proračun
Uporabniško ime
Geslo
Prijava
Še niste registrirani?

V tem seznamu ni novic.

Proračun

Modul Proračun je namenjen predvsem za proračunske uporabnike. Proračun je možno vnesti po poljubnih ključih (konto, SM, FN, PP, PK iz Glavne knjige) v odvisnosti od tega, kako proračunski uporabnik sprejme svoj proračun in kako knjiži podatke v glavno knjigo.

Osnovna funkcionalnost

 • kreiranje predloga proračuna na osnovi podatkov iz preteklih let
  (proračunov, realizacije, ocene realizacije, ...),
 • možnost vnosa prerazporeditev, rebalansa in ocene realizacije,
 • drevesna struktura za spremljanje izvajanja tekočega proračuna
  (primerjava sprejetega in trenutno veljavnega proračuna z realizacijo, prevzetimi obveznostmi, predobremenitvami),
 • iz drevesne strukture vpogled v prevzete obveznosti, kartico plana, kartico realizacije in kartico preobremenitev za izbrano proračunsko postavko,
 • nastavitev dostopa do posameznih proračunskih postavk
  (na ta način se lahko vzpostavi sistem skrbništva proračunskih postavk),
 • kontrola na prekoračitev proračunske postavke že med knjiženjem dogodka in samodejno kreiranje predloga prerazporeditve,
 • primerjava proračunov, realizacij preko več let,
 • možnost sortiranja oz. grupiranja podatkov po različnih sortnih ključih in v več nivojih
  (funkcionalna klasifikacija, ekonomska klasifikacije - konto, PK, SM, PP),
 • samodejna izdelava obrazcev, ki jih predpisuje ministrstvo (P, P1, dokumenti iz proračunskega priročnika (splošni del, posebni del, odlok za objavo) neposredno v Microsoft Excel),
 • ...

Izpisi

 • pregled tekočega proračun
  (drevo po poljubnih sortnih ključih),
 • primerjava podatkov (proračunov in realizacij) tekočega leta in prejšnjih let,
 • poročilo o poslovanju
  (primerjava plan - realizacija),
 • P in P1 obrazci,
 • ostali dokumenti iz proračunskega priročnika
  (splošni del, posebni del, odlok za objavo),
 • ...

Dodatne možnosti

 • polnenje pripravljenih in primerno strukturiranih Excelovih preglednic s poljubnimi podatki iz tekočega proračuna (sprejeti proračun, veljavni proračun, predobremenitve, prevzete obveznosti, realizacija) ali proračuna prejšnjih let,
 • serijsko kreiranje predlogov za prerazporeditev sredstev iz tekočih podatkov,
 • možnost nočne obdelave in priprave podatkov, za hitrejše vpoglede skrbnikov proračunskih postavk,
 • konsolidirani izpisi (občine in krajevne skupnosti),
 • ...


Kontaktna oseba:

Dejan Horvat
Telefon: (02) 577 67 27 Email: dejan.horvat(a)cadis.si