Domov | Pomoč | Kazalo | Natisni | Priporoči | Oddaljena pomoč
 
 CADIS home :: Programske rešitve :: Saldakonti dobaviteljev
Uporabniško ime
Geslo
Prijava
Še niste registrirani?

V tem seznamu ni novic.

Saldakonti dobaviteljev

Vhodni računi se lahko lahko vnašajo na dva načina:

 • neposredni vnos vhodnih računov v saldakonte,
 • evidentiranje vhodnih računov (vhodna knjiga računov - ni še finančni dokument), likvidacija računa (s strani odgovorne osebe) in vpis na saldakonte.

Pri neposrednem vnosu računa v saldakonte se morajo vnesti vsi potrebni podatki za Davčno knjigo in Glavno knjigo. Pri vnosu v vhodno knjigo računov pa se vnesejo le osnovni podatki. Vsi ostali se vnesejo šele ob likvidaciji (potrditvi odgovorne osebe).

Osnovna funkcionalnost

 • vnos vhodnih računov v vhodno knjigo računov,
 • likvidacija vhodnih računov
  (prenos v saldakonte),
 • neposredni vnos v saldakonte,
 • vnos plačil,
 • priprava kontacije in vpis v Glavno knjigo
  (po potrebi se upošteva denarni tok, npr. za občine plačana realizacija - prenos stroška v glavno knjigo šele ob plačilu računa),
 • vpis v Davčno knjigo,
 • kreiranje, shranjevanje in tiskanje virmanov ter prepis virmanov za elektronsko plačevanje,
 • vnos predobremenitev (naročilnice, pogodbe, predobremenitve),
 • vezava vhodnih računov na predobremenitve,
 • prehodi leta
  (neobvezni, podatke lahko imamo tudi za več let),
 • ...

Izpisi

 • kartica dobavitelja,
 • potek zapiranja,
 • zbirna kartica,
 • odprte postavke,
 • saldi po dobaviteljih,
 • dnevnik knjiženja,
 • izpisi iz vhodne knjige računov
  (po poljubnih ključih),
 • razni izpisi za delo s predobremenitvami (odprte preobremenitve, seznami,...),
 • razni izpisi za pregled povezav med vhodnimi računi in predobremenitvami,
 • kontrolni izpisi
  (preverjanje usklajenosti z Glavno knjigo in Davčno knjigo),
 • ...

Dodatne možnosti

 • privzeta kontacija za Glavno knjigo
  (za posamezno pravno osebo je možno nastaviti privzete razkontacije, da je vnos čim hitrejši),
 • nastavitev privzete kontacije za posamezno vrsto dokumenta oz. dobavitelja (posredni in neposredni uporabniki proračuna),
 • vezave vstopnega DDV na stroškovna mesta (ločene dejavnost, režijski obrat, ...),
 • upoštevanje odstotka vstopnega DDV pri prepisu v Davčno knjigo,
 • upoštevanje odstotka vstopnega DVV pri kontaciji za Glavno knjigo
  (glede na odstotek vstopnega DDV se samodejno stornirajo stroški in se prenesejo na konto vstopnega DDV),
 • možnost elektronskega plačevanja preko izvoza virmanov,
 • neposredno plačevanje na UJP iz programa,
 • samodejno razknjiževanje plačil (iz potrjenih virmanov),
 • skok iz vhodnega računa v Glavno knjigo in Davčno knjigo
  (v vsakem trenutku lahko preko bližnjice vidimo, kako se dokument odraža v Glavni knjigi in Davčni knjigi),
 • samodejni skok v register Osnovnih sredstev ob kontaciji vhodnega računa na konta osnovnih sredstev
  (sprotni vnos v register osnovnih sredstev),
 • kontrola prekoračitve plana ob kontaciji predobremenitve,
 • kontrola prekoračitve plana ob kontaciji računa (prevzeta obveznost),
 • kontrola prekoračitve plana ob plačilu virmana (realizacija),
 • ...


Kontaktne osebe:

Dejan Horvat
Telefon: (02) 577 67 27 Email: dejan.horvat(a)cadis.si

Andrej Hozjan
Telefon: (02) 577 67 26 Email: andrej.hozjan(a)cadis.si

Robert Draškovič
Telefon: (02) 577 67 29 Email: robert.draskovic(a)cadis.si