Domov | Pomoč | Kazalo | Natisni | Priporoči | Oddaljena pomoč
 
 CADIS home :: Programske rešitve :: Saldakonti kupcev
Uporabniško ime
Geslo
Prijava
Še niste registrirani?

V tem seznamu ni novic.

Saldakonti kupcev

V modul Saldakonti kupcev se vpisujejo dokumenti iz modulov Fakturiranje, Položnice in Obresti. Za vsak dokument je razvidno v katerem modulu je nastal. Možen je tudi neposreden vnos dokumentov v Saldakonte kupcev.

Osnovna funkcionalnost

 • prepis dokumentov iz ostalih modulov (Fakturiranje, Položnice in Obresti),
 • neposredni vnos izdanih računov v Saldakonte kupcev,
 • priprava kontacije in vpis v Glavno knjigo
  (po potrebi se upošteva denarni tok, npr. za občine plačana realizacija - prenos prihodka v Glavno knjigo šele ob plačilu),
 • vnos plačil (s vpisom prihodka v Glavno knjigo glede na kontacijo računa pri denarnem toku),
 • vpis v Davčno knjigo,
 • prehodi leta
  (neobvezni, lahko imamo podatke tudi za več let),
 • ...

Izpisi

 • kartica kupca,
 • potek zapiranja,
 • zbirna kartica,
 • odprte postavke,
 • saldi po kupcih,
 • dnevnik knjiženja,
 • IOP obrazci s poljubnim oblikovanjem glave, noge in ostalega besedila,
 • opomini s poljubnim oblikovanjem glave, noge in ostalega besedila,
 • kontrolni izpisi (usklajenost z Glavno knjigo in Davčno knjigo)
 • ...

Dodatne možnosti

 • privzeta kontacija za Glavno knjigo
  (za posamezen tip pravnega subjekta je možno nastaviti privzete kontacije, da je vnos čim hitrejši),
 • skok iz dokumenta v Glavno knjigo in Davčno knjigo
  (v vsakem trenutku lahko preko bližnjice vidimo kako se dokument odraža v Glavni knjigi in Davčni knjigi),
 • samodejno razknjiževanje plačil (če se sklici ujemajo),
 • razknjiževanje plačil posebih položnic iz datotek ACD (disketa ali elektronska pošta) in samodejni vpis v Glavno knjigo glede na kontacijo položnic,
 • razknjiževanje trajnikov iz datoteke (odpiranje, spreminjanje, ukinitev trajnikov) in samodejni vpis v Glavno knjigo glede na kontacijo položnic,
 • izpis opominov s pripisom obresti brez da bi jih morali pred tem prepisati v Saldakonte kupcev (uporabno kadar želimo knjižiti obresti v saldakonte samo v primer če nam jih plačajo),
 • ...


Kontaktne osebe:

Dejan Horvat
Telefon: (02) 577 67 27 Email: dejan.horvat(a)cadis.si

Andrej Hozjan
Telefon: (02) 577 67 26 Email: andrej.hozjan(a)cadis.si

Robert Draškovič
Telefon: (02) 577 67 29 Email: robert.draskovic(a)cadis.si