Obvestila

Izdaja digitalnih računov noprintZ

Programska rešitev CADIS Materialno V3 omogoča izdajanje digitalnih računov v aplikacijo noprintZ.

S spremembo zakona ZDavPR v začetku leta 2022 lahko končni kupec namesto izpisa v papirnati obliki zahteva račun v digitalnih obliki – https://www.gov.si/novice/2022-01-21-novosti-glede-izrocanja-racunov-koncnim-potrosnikom/

noprintZ logo main vertical

Zakaj aktivirati brezpapirne račune noprintZ?

Papirni računi so nepotreben del procesa na blagajni. Znotraj programske rešitve vam je omogočeno, da jih kot davčno skladne sedaj lahko izdajate neposredno v aplikacijo noprintZ.

Z noprintZ digitalnimi računi svojim kupcem omogočite nekaj novega, uporabnega, sledite sodobnim trendom ter skupaj s kupci delujete v smeri varovanja okolja.

Digitalni računi so varno shranjeni v aplikaciji, vi pa tako ohranjate stik z vašimi kupci!

 

noprintZ_scan_flyin