Ostale programske rešitve

Ostale programske rešitve

Turistična taksa – ttaksa.si

 • Samodejno obveščanje ponudnikov nastanitvenih obratov o znesku turistične takse
 • Enostaven prenos terjatev v CADIS Poslovanje
  • Omogočen dostop tudi drugim ponudnikom finančnih aplikacij preko programskega vmesnika (API)
 • Dnevna sinhronizacija podatkov o nastanitvenih obratih z AJPES RNO
 • Mesečni prevzem oddanih podatkov o gostih in prenočitvah iz AJPES eTurizem
 • Dostop do statistike oddanih podatkov tako za občine kot lokalne turistične organizacije
 • Dostop do zgodovine oddanih podatkov ponudnikom nastanitvenih objektov
 • Ovrednotenje oddanih podatkov v skladu z ZSRT-1 in upoštevanjem občinskih aktov
  • člen (znesek turistične in promocijske takse)
   • (3) Občina pri določitvi višine zneska turistične takse upošteva vrsto in kategorijo nastanitvenih obratov, prebivanje v sezonskem ali zunajsezonskem obdobju ter obseg ugodnosti in storitev, ki jih brezplačno zagotavlja turistom
  • člen (oprostitev plačila turistične takse)
   • (4) Občina lahko s svojim predpisom poleg oseb iz prvega odstavka tega člena dodatno določi osebe, ki so v celoti ali delno oproščene plačila turistične takse
Developing programming and coding technologies. Website design. Cyber space concept.