Programske rešitve za materialno poslovanje

Materialno poslovanje

Skladiščno poslovanje

 • Vodenje zalog
 • Prevzemanje in odpremljanje materiala
 • Izdajanje paragonskih blokov
 • Davčno potrjevanje računov
 • Delovni nalogi
 • Inventura (izpis popisnih listov)
 • Razni izpisi (Kartica blagovnega knjigovodstva, evidenca o nakupu in prodaji blaga)
 • Povezljivost s programom Poslovanje (Šifranti, prenos odpremnice v fakturiranje, kreiranje temeljnic za uvoz v glavno knjigo)

Naročila medicinskega materiala za zdravstvene ustanove

 • Naročanje medicinskega materiala po enotah
 • Kreiranje naročil za pošiljanje dobaviteljem
 • Priprava dokumentacije za javne razpise
Envelopes on desk business office communication